Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důležité upozornění

 

- od pondělí 30. 11. 2020 může s dítětem vstupovat do prostoru šatny pouze jedna doprovázející osoba

 

- vstup do dalších prostor MŠ je zakázán !!!

 

- před vstupem do šatny použijte roušky a dezinfekci

 

- po převlečení si dítě v šatně převezme pedagog nebo asistentka a změří teplotu

 

- odpoledne Vám dítě přivedeme do šatny

 

- pobyt v šatně omezte na co nejkratší dobu

 

Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel.

25. 11. 2020

Chcem byť FOTOGRAFKA - BONFIRE

 

 

                               

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Ve středu 2. 12. bude vánoční focení tradičně s Janou Dytrychovou.

Pouze pro děti přihlášené do MŠ.

26. 11. 2020

mikulas.jpg26. 11. 2020

 

 

INFORMACE PRO RODIČE:

 

Vzhledem k současné situaci se ruší kroužek MUZIKOHRANÍ. Ve druhém pololetí (od února 2021) předpokládáme jeho otevření. Peníze za 1. pololetí Vám můžeme převést na 2. pololetí nebo Vám mohou být vráceny, stačí se přihlásit u paní uč. Krutílkové.

Děkujeme za pochopení

18. 11. 2020

 

 

 

 

Informace pro rodiče ohledně organizace školního roku 2020/21

 

1) Zahájení nového školního roku 1. 9. – v MŠ celkem 40 dětí

třída Kocourci – 11 dětí (2 učitelky a 1 AP)

třída Včeličky – 12 dětí (2 učitelky a 1 AP)

třída Sovičky – 2 oddělení -17 dětí (2 učitelky a 2 AP)

 

2) Tyflopedická péče – individuální - každý den dopoledne – p. Horká

              V úterý a pátek (od 8.00-12.00 hod.) – p. Puldová

V letošním roce nebudou děti absolvovat vyšetření zraku u MUDr. Zaydlarové (z důvodu malého zájmu rodičů o toto vyšetření). Každé dítě má svého očního lékaře a předávání zpráv mezi ním a naší oční sestrou bude pokračovat, tudíž nastavení oční léčby bude kontrolováno. Pokud půjdete s dítětem k očnímu lékaři a včas nás upozorníte (aspoň týden předem), bude Vám předána zpráva pro očního lékaře. Vy nám, prosím, přineste zpět zprávu od očního lékaře, pokud dojde k nějaké změně léčby nebo ke změně brýlí.

 

3) Logopedická péče – v letošním roce nebude prováděna z důvodu převedení p. logopedky vedením školy na pracoviště VOŠ, SŠ… Štefánikova. Bohužel nikoho jiného se nepodařilo sehnat. Vzhledem k nízkému počtu hodin logopedie a vysokému počtu dětí, které měly logopedickou vadu, měla tato činnost velmi malý efekt. Naše MŠ je pro děti se zrakovými vadami a tuto péči poskytujeme dětem v plném rozsahu.

 

4) Školní řád – je zveřejněn na webových stránkách školy, pročtěte si jej a podpisem potvrzujete, že jste s ním byli seznámeni. Připomínám zejména písemné omlouvání dětí předškolního věku (omluvenky v šatně MŠ) - rodič musí omluvit nepřítomnost dítěte delší než 3 dny. Vyzvedávání dětí po obědě probíhá v době od 12.00 hod.(Kocourci a Včeličky) a od 12.15 - 12.30 (Sovičky).

Sledujte pravidelně nástěnku v šatně a naše webové stránky, kde jsou aktuální informace o MŠ a také o aktuální situaci ohledně koronavirové epidemie. Buďte na telefonu, kdybychom Vás potřebovali akutně informovat.

 

5) Akce školy v tomto roce – dle aktuálního stavu epidemiologické situace. Divadelní představení budou probíhat v MŠ, výlety jsou v plánu, ale budeme vybírat spíš výlety do přírody, ne akce typu Tongo, Mirákulum atd. kde by děti byly ve větším kolektivu s cizími dětmi. Z tohoto důvodu nebude letos organizován Lyžařský kurz (dle doporučení MŠMT).

 

6) Příspěvek do Spolku přátel ZP dětí – akce pro děti budou, dárečky na 1. 9. a Mikuláše také. Pošlete zatím částku 1 000,-Kč na 1. pololetí, pokud bychom peníze nevyčerpali, částka se na 2. pol. sníží nebo zůstane na další rok. Výroční zpráva o hospodaření Spolku bude od října na nástěnce v šatně k nahlédnutí.

 

7) Kroužky v MŠ – nabízíme 3 kroužky, které vedou naše p. učitelky. Budou je navštěvovat pouze děti ze třídy Soviček, tak mohou probíhat stejně jako v minulých letech. V šatně budou vyvěšeny seznamy, kde budete moci své dítě zapsat.

Nabízíme 3 kroužky: Angličtina (R. Osičková – asistent pedagoga) –

                                                     pondělí

                                 Keramika (p. uč. Houšková) - úterý

                                 Muzikohraní (p. uč. Krutílková) – středa

Cena za kroužek – 500,- Kč na jedno pololetí.

 

8) Pro předškolní děti zakoupila naše MŠ speciální výukový program iŠkolička, který mohou děti používat doma s rodiči. Je to forma distanční výuky pro případ uzavření MŠ nebo když dítě zůstane doma. Pomocí přihlašovacích údajů, které od nás obdržíte, se můžete se svými dětmi přihlásit odkudkoliv a kdykoliv a program používat. Nepředávejte hesla nikomu dalšímu, licence jsou na počet předškolních dětí v naší MŠ. Tak ať se vám iŠkolička doma líbí.

 

9) Informace o stravování a placení najdete ve školním řádu a na stránkách MŠ. Omlouvání a odhlašování dětí proveďte buď telefonicky na tel. 702021257, nebo přes internet v programu Strava.cz.

 

10) Konzultační hodiny vedoucí MŠ – čtvrtek od 14.00 – 15.30 hodin v MŠ.

Akutní věci můžete řešit na telefonu 495 511 307 nebo na 606 776 441

 

Přejeme všem, aby letošní rok proběhl v pořádku a abychom zůstali všichni zdraví.

 

Kolektiv MŠ Lentilka.

 

17. 9. 2020

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vážení rodiče,

vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění COVID – 19, nastavila naše mateřská škola od 1. 9. 2020 tato opatření dle manuálu vydaného MŠMT ČR a MZd ČR:

 

smiley​Do budovy mateřské školy nesmí vstoupit osoba, která vykazuje známky infekčního onemocnění dýchacích cest (rýma, kašel, teplota). Pokud má dítě alergický kašel nebo alergickou rýmu, zákonný zástupce doloží potvrzení od praktického lékaře.

 

smileyPo vstupu do mateřské školy si děti i doprovod řádně vydezinfikuje ruce.

 

smileyDoprovod dítěte-vždy jedna osoba v prostorách mateřské školy, bude mít ochranu dýchacích cest (roušku). V budově školy se bude zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou, nebude vstupovat do třídy, u vstupních dveří ze schodiště jsou nainstalované zvonky do každé třídy - prosíme zvoňte, paní učitelky si přijdou dítě převzít. V případě potřeby bude komunikace probíhat telefonicky nebo elektronicky: telefon do MŠ: 495 511 307, 702 021 257, email: sms.spc.hk@gmail.com.

 

smileyVyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou. V případě odpoledního pobytu na zahradě, budou děti předávány u brány na zahradu (rodiče na zahradu nevstupují) včetně batůžku s osobními věcmi – do budovy NIKDO nevstupuje.

 

smileyKaždé dítě bude mít ve své skříňce v šatně 1 čistou roušku pro případ potřeby.

 

smileyDo mateřské školy si děti nebudou nosit žádné hračky, pouze nové děti si mohou přinést malého plyšáka na spaní (tuto hračku si děti ponechají ve školce, nebudou odnášet domů).

 

smileyRodiče sdělí paní učitelce telefonní kontakt (vždy dostupný) či jeho změnu, vhodný je i email.

 

smileyV případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, budou rodiče neprodleně telefonicky kontaktováni a jsou povinni si dítě v co nejkratším čase z MŠ vyzvednout.

 

Děkujeme, že budete dodržovat veškerá stanovená opatření.

 

Přesnější informace k hygienickým opatřením budou aktualizovány dle situace a pokynů MŠMT, případně KHS-HK nebo zřizovatele.

 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

 

28. 8. 2020