Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Výsledek obrázku pro velikonoční gify

Pohodové prožití velikonočních svátků

přeje kolektiv MŠ

 

 

 

 

zapis-do-ms.jpg

K ZÁPISU S SEBOU PŘINESTE VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - potvrzenou pediatrem

Zde ke stažení: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.doc

 

 

 

skolka.jpeg

LENTIka je speciální mateřská škola zaměřená na edukaci dětí se zrakovými vadami. Vlastní budova mateřské školy se nachází v pěkném prostředí Šimkových sadů v Hradci Králové. Třípodlažní vila s velkou zahradou leží nedaleko starého města a je snadno dostupná MHD. Škola má 4 třídy s celodenním provozem. Navštěvují ji děti i z jiných okresů regionu.

 

Příjemné a netradiční prostředí s bohatou kreativní nabídkou edukačních činností směřuje děti k přípravě na školu, ale především k přípravě pro život. Při výchově je kladen důraz na individuální přístup k dítěti a na prohlubování spolupráce s rodinou.

   

Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na děti s různým druhem a stupněm zrakové vady. Do denního režimu jsou zařazována pleoptická, ortoptická a smyslová cvičení. Děti využívají speciální pomůcky - televizní lupu, osvětlenou lupu, cheiroskopy, synoptofor a přístroj CAM. Škola je vybavena speciálními názornými pomůckami z pedagogiky M. Montessori, logopedickou a počítačovou pracovnou. Nevidomé děti se připravují na Braillovo písmo a cvičí prostorovou orientaci.

                                                                                      

V MŠ je školní kuchyň, která poskytuje dětem chutnou a zdravou stravu. Pitný režim je samozřejmostí a je respektován i na třídách, kde je k dispozici volně dostupná minerální voda. Další součástí MŠ je relaxační a stimulační místnost Snoezelen.  K MŠ patří i rozlehlá zahrada, která je obohacena o prvky rozvíjející pohybovou zdatnost dětí. V zahradě mají děti možnost poznávat různé materiály podle hmatu, jsou zde připraveny i různé typy podloží, kde se děti seznamují s chůzí po nich. Jsou zde nainstalovány i zvukové prvky a bylinná zahrada, o kterou se děti starají. Dále se v MŠ nachází pleopticko ortoptická cvičebna, ve které se dětem věnuje ortoptická sestra a tyflopedka. 

 

 

V budově MŠ je umístěno Speciálně pedagogické centrum, které nabízí poradenskou, metodickou a intervenční pomoc rodinám a školám s integrovanými žáky se zrakovou vadou ve věku od 3 do 18 let. Bližší informace naleznete na adrese www.spczphk.wbs.cz.

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Opatření ohledně bezpečnosti dětí !!!

 

Z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti Vašich dětí v MŠ jsme nuceni udělat jistá opatření. Z tohoto důvodu dodržujte příchod dětí do MŠ nejpozději do 8.30 hodin. Poté bude vchod do MŠ uzamčen až do 12.00 hodin. Děti, které odcházejí po obědě, si můžete vyzvednout v době od 12.00 do 12.30 hodin. Po spaní se MŠ otevře až v 14.15 hodin. Poté si můžete děti vyzvednout v kteroukoliv dobu. Pokud půjdete s dítětem k lékaři, informujte předem třídní učitelky.

                                                                              Děkujeme za pochopení.